För dig som är medlem


Vi har ett Klubbmästerskap för våra medlemmar!Klubbmästerskapet 2020


Välkommen att delta i


Tema 1: Rofyllt - Mindfulness. inlämning 1/3.

Tema 2: Tid inlämning 1/6.

Tema 3: Hav inlämning 1/9.

Tema 4: Röda tråden inlämning 1/11Reglerna

* Deltagare lämnar in upp till 3 bilder per teman

* Bedömda bilder poängsätts enligt följande, placering 1 får 10
poäng och fallande, dvs placering 10 får 1 poäng. Men alla
inlämnade bidrag premieras med 0.5 poäng, så alla bilder räknas.

* Efter årets sista tema sammanställs den slutliga
poängställningen och årets klubbmästare utses.

* Placering 1 - 3 i de respektive temana kommer att ställas ut.Skicka till:

fotobedomning@gmail.com

Det är så trevligt 
att just DU är med 
 i vår fotoklubb!